Ο Gus G μας ξεναγει στο σπίτι του

Ο δικός μας κύριος Gus G (Κ. Καραδημητρούδης) μας ξεναγεί στο σπίτι του, στις κιθάρες του, ενισχυτές κλπ.κλπ …. Αλλά μας δείχνει (όχι σε μας στους άλλους) και πως φτιάχνεις ελληνικό φραπέ!!!! Enjoy…

The Greek Mr Gus G guides us to his house, his guitars, his amplifiers, pedals etc … Also shows us (actually to the non Greeks) how to make  Greek  Frappe !!!! Enjoy …

We love / live rock music – heavy metal music. We want to support the greek rock/metal scene – we want to support the rock/metal scene around the world. If you need support, send us info about your band at headbangers.gr@gmail.com

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 648 other subscribers

More Stories
Skyclad Live in Athens (GR Text)
%d bloggers like this: